Investeren in grote private bedrijven


Meeprofiteren van waardevermeerdering

Investeren in grote private bedrijven


Meeprofiteren van waardevermeerdering

Introductie

De tijden dat de meeste waardevermeerdering van een bedrijf toebehoord aan het publiek is voorbij. De laatste jaren is de trend verschoven naar een situatie waarbij de meeste waardevermeerdering plaatsvindt voor de beursgang.

Dit overzicht van bekende bedrijven die een IPO hebben gedaan laat dit goed zien:

Grafiek met overzicht van waardevermeerdering van grote (nu) publieke bedrijven

Er zijn ook nu weer een hoop interessante bedrijven waarvan we ons kunnen voorstellen dat je graag in deze private fase van zou willen meeprofiteren. Denk hierbij aan bekende namen als:

Logo Airbnb
Logo Virgin Hyperloop One
Logo Palantir
Logo SpaceX

Ondernemingen blijven steeds langer in prive bezit. Bij een beursgang komt namelijk allemaal extra regelgeving kijken. En dat is niet altijd even goed voor het innovatieve karakter van een onderneming. Ook is er tegenwoordig steeds meer private equity kapitaal beschikbaar. Het is dus moeilijk om van deze waardevermeerdering te profiteren op de gewone beurs.

Secondary Market

Al deze bedrijven zijn dus nog niet beursgenoteerd. Het is dus niet mogelijk om hier via de beurs in te participeren. Dat is ook voor bestaande aandeelhouders een probleem. Die willen hun aandelen wel graag een keer verzilveren, en zijn afhankelijk van het tijdsschema van de beursgang van de onderneming. Als die al komt! Voor de grote VC’s is dit soms een probleem omdat die ook een tijdslijn hebben richting hun investeerders. En voor vroege medewerkers is het een probleem omdat ze nog steeds niet kunnen profiteren van al die waardevolle aandelen en opties die ze in hun bezit hebben.

Hierdoor ontstaat de behoefte aan een zogenaamde secondary market. Hier kunnen bestaande aandeelhouders hun aandelen in succesvolle ondernemingen doorverkopen, buiten de normale beurs om. Het is dus wel mogelijk om van bestaande aandeelhouders aandelen over te kopen. Door de kosten die hieraan vastzitten zit er vaak een minimum ordergrootte aan. Dit is vaak in plukjes van minimaal € 50.000,-.

Dat is voor veel investeerders gelijk wel een heel grote commitment voor een participatie in een enkel bedrijf. Met een investeerbaar bedrag van € 100.000,- beschikbaar betekent dat een risicospreiding tussen maar 2 bedrijven. En echte spreiding begint pas bij 20+ bedrijven, en dus een benodigd investeerbaar vermogen van € 1.000.000,-. Hier hebben veel investeerders niet de ruimte voor of voelen ze zich (terecht) niet prettig bij.

Dat kan beter!

Wat wil het Spark Fund Secondary Market doen?

Wij willen de participatiekracht van meerdere individuele investeerders bundelen in 1 fonds. Met die gebundelde kracht stappen we dan naar de Secondary Markets. Hier kopen we van prominente private ondernemingen dan participaties. Door de bundeling bezit iedere participant een deel van niet 1, maar 30+ verschillende bedrijven. Zonder hiervoor € 1.000.000,- te hoeven commiteren, maar al vanaf € 10.000,-.

Interesse in een dergelijk fonds?

Wij horen graag of u interesse heeft in een fonds die u helpt om gebundeld participaties te nemen in grote private ondernemingen.

Naar het Fondsen Interesseformulier

Let op: Dit is nog geen aanbieding tot participatie. En dus ook geen verplichting tot participatie van uw kant. U zit dus nergens aan vast.

Bij voldoende animo in de markt zullen wij Spark Fund Secondary Market opzetten. Natuurlijk wordt het fonds opgericht binnen de bestaande Nederlandse regelgeving. Dat betekent ook dat het fonds onder een geregistreerde beheerder bij oprichting wordt aangemeld bij de AFM. Op dat moment ontvangt u van ons alle relevante documentatie en een inschrijfformulier. Pas bij het insturen van het inschrijfformulier gaat u een verplichting aan.

Veelgestelde vragen

Hoe lang staat mijn geld vast?

De beoogde looptijd van het beoogde fonds is 5 tot 7 jaar. In het eerste jaar worden verschillende participaties genomen. Je krijgt tussentijds uitgekeerd elke keer als 1 van die ondernemingen een beursgang doet of overgekocht wordt. Dan worden onze aandelen namelijk verzilverd. Als er na 5 jaar nog participaties over zijn, verkopen we die aandelen via de secondary market. Daar kan wat tijd overheen gaan. De verwachting is dat deze dan binnen 1 tot 2 jaar allemaal geliquideerd zijn.

Ga er dus in principe van uit dat het geld dat je in een dergelijk fonds wilt stoppen, niet tot je beschikking staat voor de komende 7 jaar. Het is dan een bonus als er eerder geld het fonds uitstroomt.

Zit ik nu al aan iets vast?

Nee. Je hebt alleen gelezen over een fonds dat er mogelijk gaat komen. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend. Het enige wat je nu kunt doen is via het Interesse formulier je interesse aan te geven en ons de mogelijkheid te geven in de toekomst contact op te nemen.

Erg interessant! Kan ik me nu al inschrijven?

Nee. Je hebt alleen gelezen over een fonds dat er mogelijk gaat komen. De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend. Het enige wat je nu kunt doen is via het Interesse formulier je interesse aan te geven en ons de mogelijkheid te geven in de toekomst contact op te nemen.

Investeren jullie zelf mee?

Natuurlijk! Om de belangen van alle deelnemers overeen te laten komen, is dit niet meer dan logisch. De beheerder van het fonds zal zelf ook minimaal € 25.000,- inleggen.

Wat is het tijdspad?

In het eerste jaar worden vanuit de in het fonds aanwezige middelen, via de secondary market, aandelen in verschillende ondernemingen aangekocht. Hoe meer middelen, hoe meer spreiding we tot stand kunnen brengen.

In de eerste vijf jaar worden in principe de aandelen vastgehouden met het oog op een mogelijke beursgang of verkoop van de ondernemingen. In bepaalde nog niet voorspelbare situaties, kan het zo zijn dat we voortijdig de aandelen reeds via de secondary market van de hand doen.

Na vijf jaar zoeken we voor de nog bestaande participaties de beste momenten om deze te verzilveren.

Wanneer wordt er uitbetaald?

Na elke verkoop van aandelen worden de deelnemers pro-rata van hun deelneming uitbetaald.

Wat zijn mijn kosten?

Alle kosten zijn relatief aan je ingelegde bedrag.

De jaarlijkse managementfee is 2% over het beheerde vermogen. Hiermee worden alle lopende kosten en aankoopkosten van het fonds gedekt.

Daarnaast is er een vergoeding over de winst die uit het fonds komt. Over het positieve resultaat wordt een zogenaamde ‘carried interest’ gerekend van 20% met een hurdle (no catchup) van 8% rendement. Dat betekent dat de carried interest van 20% alleen wordt gerekende voor het positieve resultaat dat hoger is dan 8% rendement op je ingelegde bedrag.

Hoe groot is de spreiding?

De spreiding is gedeeltelijk afhankelijk van de interesse en dus de grootte van het uiteindelijke fonds. We richten op een minimaal vermogen van € 1.000.000,-. Hiermee zullen we op de secondary market tussen de 20 en 30 deelnemingen aangaan.

Als het animo hoog is en het fonds groter groeit, dan zullen we gedeeltelijk de grootte van de participaties laten groeien, en gedeeltelijk het aantal deelnemingen laten toenemen.

Waarom is dit anders dan een ETF of beursfonds?

Over het algemeen handelen ETFs en beursfondsen in liquide aandelen. Oftewel aandelen van ondernemingen die op een beurs te verhandelen zijn.

Dit fonds zal alleen handelen in illiquide aandelen. Aandelen die nog niet op een beurs te verhandelen zijn.

Wat zijn de risico’s?

De grootste risico’s zijn:

  • Dat een van de ondernemingen failliet gaat of slechter dan de verwachting presteert. Hierdoor zullen de aandelen in die onderneming in waarde afnemen.

  • Geen vraag naar aandelen. Op het moment dat de vraag naar aandelen in een onderneming op de secondary market weg blijft, kan het langer dan 7 jaar duren om de aandelen te kunnen verzilveren.