Over Spark Fund en wat we bieden


Wie zijn wij?

Over Spark Fund en wat we bieden


Wie zijn wij?

Introductie

De tijden dat de meeste waardevermeerdering van een bedrijf toebehoord aan het publiek is voorbij. De laatste jaren is de trend verschoven naar een situatie waarvij de meeste waardevermeerdering plaatsvindt voor de beursgang.

Dit overzicht van bekende bedrijven die een beursgang (IPO) hebben gedaan laat dit goed zien:

Grafiek met overzicht van waardevermeerdering van grote (nu) publieke bedrijven

Over de jaren is een steeds groter deel van de waardevermeerdering terecht gekomen bij de aandeelhouders voor de beursgang. Spark Fund beoogt de Nederlandse investeerders te helpen hier ook van mee te kunnen profiteren.

De beheerder

Paul Bakker voert het dagelijks beheer uit voor de fondsen van Stichting Spark Fund. Paul investeert al 6 jaar met veel passie en plezier in private ondernemingen in voornamelijk Silicon Valley. Ter illustratie: hierbij heeft Paul in 2017 een “multiple” van 3x de originele inleg op de lopende (gerealiseerde en ongerealiseerde) waarderingen behaald1.

Vanuit bevriende investeerders kwam het verzoek of Paul ook voor hen mogelijk hier een rol in kon spelen. En dan het liefst met genoeg spreiding, en zonder dat de investeerders zich zelf om de investeringen hoeven te bekommeren.

Spark Fund

Spark Fund biedt met haar twee takken Nederlandse investeerders de mogelijkheid om goed gespreid te kunnen investeren in veelbelovende of reeds zeer succesvolle tech-ondernemingen. Veelal komen deze ondernemingen uit het alom bekende Silicon Valley.

Met Spark Fund Private Equity wordt beoogd om samen met andere investeerders te investeren in Seed, Series A en Series B rondes van veelbelovende tech-ondernemingen (voornamelijk in Silicon Valley). Hierbij investeert het fonds beperkt mee in grote (€ 2M+) rondes naast bekende Venture Capital firms (VCs).

Met Spark Fund Secondary Offerings wordt beoogd om aandelen over te kopen van huidige aandeelhouders van grote, reeds succesvolle ondernemingen. Denk hierbij aan SpaceX, Virgin Hyperloop One of Airbnb

Spreiding

Voor een goed rendement bij private equity beleggingen is spreiding van enorm belang. De kans dat een onderneming niet tot schaal komt is relatief groot, en daarbij dus ook de kans dat de inleg in die onderneming verdwijnt. De toekomst is grillig en moeilijk te voorspellen. Daarentegen komt de meeste waardevermeerdering tegenwoording van private ondernemingen, niet publieke. Goede spreiding begint in onze ogen pas bij 20+ participaties. Hoe meer, hoe beter.

De insteek van de fondsen van Spark Fund is dan ook niet om zo een groot mogelijke participaties te nemen in een paar interessante ondernemingen. Maar om een groot aantal kleine participaties te hebben in 20+ ondernemingen.

Hiermee is de kans op een hoog rendement het grootst!


  1. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst! Loop geen onnodig risico. Lees de financiƫle bijsluiter! [return]